Ngoài ấn và kiếm vàng, bảo vật hoàng cung triều Nguyễn còn có gì?

0 5
[affegg id=1]

Giới thiệu sách Ngoài ấn và kiếm vàng, bảo vật hoàng cung triều Nguyễn còn có gì?

Bảo vật hoàng cung triều Nguyễn còn có chén ngọc, khay vàng, những lọ đựng hương liệu bằng ngọc nhiều màu sắc.

Việt Hùng – Minh Đức

(Theo Bảo tàng Lịch sử Quốc gia)

Bảo vật hoàng cung triều Nguyễn

Bảo vật triều Nguyễn


Bảo vật


Hoàng cung


triều Nguyễn


Ấn vàng

#đọc sách Ngoài ấn và kiếm vàng, bảo vật hoàng cung triều Nguyễn còn có gì? # truyện Ngoài ấn và kiếm vàng, bảo vật hoàng cung triều Nguyễn còn có gì? # đọc truyện Ngoài ấn và kiếm vàng, bảo vật hoàng cung triều Nguyễn còn có gì? # tác phẩm Ngoài ấn và kiếm vàng, bảo vật hoàng cung triều Nguyễn còn có gì? # ebook Ngoài ấn và kiếm vàng, bảo vật hoàng cung triều Nguyễn còn có gì? PDF/PRC/MOBI/EPUB # Đọc thử sách Ngoài ấn và kiếm vàng, bảo vật hoàng cung triều Nguyễn còn có gì? # Review sách Ngoài ấn và kiếm vàng, bảo vật hoàng cung triều Nguyễn còn có gì? #tiki #vinabook

Nguồn : news.zing.vn