Một số hoạt động của cố Thủ tướng Phan Văn Khải qua ảnh

0 12
[affegg id=1]

Giới thiệu sách Một số hoạt động của cố Thủ tướng Phan Văn Khải qua ảnh

Những hình ảnh trong cuốn “Phan Văn Khải – Nhà lãnh đạo kỹ trị, đổi mới và nhân hậu” cho thấy phần nào những đóng góp của cố Thủ tướng.

Hình ảnh lấy từ sách “Phan Văn Khải – Nhà lãnh đạo kỹ trị, đổi mới và nhân hậu”

Hình ảnh về hoạt động của cố Thủ tướng Phan Văn ải

Thủ tướng Phan Văn Khải


Nhà kỹ trị


Đổi mớ nền kinh tế

#đọc sách Một số hoạt động của cố Thủ tướng Phan Văn Khải qua ảnh # truyện Một số hoạt động của cố Thủ tướng Phan Văn Khải qua ảnh # đọc truyện Một số hoạt động của cố Thủ tướng Phan Văn Khải qua ảnh # tác phẩm Một số hoạt động của cố Thủ tướng Phan Văn Khải qua ảnh # ebook Một số hoạt động của cố Thủ tướng Phan Văn Khải qua ảnh PDF/PRC/MOBI/EPUB # Đọc thử sách Một số hoạt động của cố Thủ tướng Phan Văn Khải qua ảnh # Review sách Một số hoạt động của cố Thủ tướng Phan Văn Khải qua ảnh #tiki #vinabook

Nguồn : news.zing.vn