Sách Kinh Tế

Khiến Người Khác Thay Đổi Suy Nghĩ

Thay suy nghĩ – Đổi cuộc đời Về cơ bàn, khi tạo sức ảnh hưởng và thay đổi suy nghĩ của người khác, thực chất là bạn đang gieo một ý tưởng vào tâm trí của người ấy, và khiến họ cảm thấy chính mình đã nghĩ ra ý tưởng đó. Câu nói trên có …

Khiến Người Khác Thay Đổi Suy Nghĩ Read More »

Thành Công Trong Kinh Doanh Nhờ NLP – Cách Thức Nhanh Chóng Để Đạt Được Thành Công

NLP là gì và làm sao nó có thể giúp bạn? Vượt qua những thách thức trong công việc mà bạn phái đối mặt Có không ít những thách thức trong công việc, cả ở mức độ tổ chức lẫn mức độ cá nhân. Chương này sẽ bước đầu nhận diện những thách thức chính …

Thành Công Trong Kinh Doanh Nhờ NLP – Cách Thức Nhanh Chóng Để Đạt Được Thành Công Read More »

Scroll to Top