Browsing loại

Tiểu Thuyết

Sách Người Đàn Bà Vô Gia Cư

Chiếc áo gió dày cộp. Kinga chợt nhớ, tại sao nàng lại chiếm được chiếc áo này: thoạt tiên nàng đã phải đánh lộn với Smutaska để giành lấy chiếc áo, còn sau đó nàng nguyền rủa kẻ đã hiến tặng chiếc áo - cầu cho quỷ tha ma bắt hắn đi - kẻ đã nhét vào thùng từ thiện PCK(1) cái của nự vấy đầy cứt thối này. Sau đó Smutarska đã chế nhạo Kinga ngay trước…
Đọc thêm...