Bạn Thật “Bá Đạo”!

Xem trước sách Bạn Thật “Bá Đạo”! Nhiều năm trước, tôi đã gặp phải một tai nạn khủng khiếp khi chơi bovvling. Tôi và mấy người bạn đang bất phân thẳng bại, khi ấy tôi đã quá tập trung vào việc thể hiện và tinh tướng ở lượt ném […]

Read more