Marketing – Bán hàng

Bán Hàng Cho Những Gã Khổng Lồ

Xem trước sách Bán Hàng Cho Những Gã Khổng Lồ Bán hàng cho các công ty lớn không hề đơn giản. Nói đúng hơn là vô cùng nan giải. Có vẻ như các công ty lớn đã dựng những pháo đài khổng lồ bát khả xâm phạm xung quanh văn phòng của họ chỉ để ngăn bạn bước vào. …

Bán Hàng Cho Những Gã Khổng Lồ Read More »

Bán Hàng Quý Ở Cái Tâm

Lạc quan, chính là luôn có thái độ tích cực đối với con người hay những sự việc xảy ra trong cuộc sống, có một tâm trạng thoải mái, tư duy nhạy bén và thái độ ứng xử tích cực Cảnh vật xung quanh luôn hài hòa với tâm trạng của con người. Tâm bất động, vạn vật đêu bẩt …

Bán Hàng Quý Ở Cái Tâm Read More »

Khiến Người Khác Thay Đổi Suy Nghĩ

Thay suy nghĩ – Đổi cuộc đời Về cơ bàn, khi tạo sức ảnh hưởng và thay đổi suy nghĩ của người khác, thực chất là bạn đang gieo một ý tưởng vào tâm trí của người ấy, và khiến họ cảm thấy chính mình đã nghĩ ra ý tưởng đó. Câu nói trên có …

Khiến Người Khác Thay Đổi Suy Nghĩ Read More »

Scroll to Top