Browsing loại

Đọc Sách

New – Review những cuốn sách hay nên đọc, chia sẻ cảm nghĩ những đầu sách mới, về tình yêu, gia đình, hay đơn giản là một cuốn sách hay.

Đĩa Thức Ăn Thứ Ba

Cuối buổi sáng một ngày xuân năm 1994, Klaas Marten vừa phun thuốc trừ sâu cho cánh đồng ngô của mình xong. Ông định nhấc chiếc bình phun sang một bên, nhưng không thể. ông thử lại đỏi lần nữa nhưng cũng không sao nhấc nổi chiếc bình. "Cánh tay phải của tôi không ỉàm việc được nữa," ông nói vói tôi vào một buổi tối hơn hai mươi nảm sau khi chúng…
Đọc thêm...